2013 Top Ten of Polemic for Nature

Обикновен делфин
Обикновеният делфин, наричан още белокоремен делфин, е морски бозайник от разред Китоподобни. Среща се и в България
Местоимение
Местоимението е самостойна изменяема част на речта, която замества име
Безкрил корморан
Безкрилият корморан, известен още като Галапагоски нелетящ корморан, е вид корморан, ендемичен обитател на Галапагоските острови. Уникален е с това, че е единственият корморан, който е загубил способността си да лети
Сърдечно-съдова система
Сърдечно-съдовата система е изградена от кухи тръбести образувания, изпълнени с циркулираща течност, и сърце, което я привежда в движение чрез равномерни движения - систоли и диастоли. Чрез нея на клетките се доставят необходимите вещества и се изземват непотребните. Според
Българско овчарско куче
Българското овчарско куче е новосъздадена порода куче. Огромно влияние върху формирането на съвременното българско овчарско куче оказва стремежът към създаване на много едро куче компаньон, подходящо по-скоро за градска среда и изложбен ринг. Няма данни екземпляри от новосъздадената
Химична реакция
Химичната реакция е процес, който води дo химична трансформация на едни химични вещества в други вещества (сложни), най-често различни по състав и строеж от изходните. В нея участват градивните частици на веществата – атоми, молекули или йони. В хода на реакцията частиците (атоми
Парников ефект
Парниковият ефект е процес, чрез който лъчепреминаването през атмосферата на планетата, затопля земната повърхност до температура над тази, която би била без тази атмосфера. При него се наблюдава повишена температура на ниските слоеве на атмосферата в сравнение с топлинното излъчване
Ягода
Ягодата (Fragaria) е род растения от семейство Розови (Rosaceae), както и плодът на тези растения. Плодът е с високо съдържание на въглехидрати и витамин C. Съществуват няколко вида от род Ягода, като един от най-разпространените е горската ягода. Съвременната градинска ягода Fragaria X ananassa не
Замърсяване на околната среда
Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества или превишаването на нивото на нормалната им средногодишна концентрация. Замърсяването може да бъде предизвикано от естествени (природни) фактори или антропогенни
Домашна коза
Домашната коза е чифтокопитен бозайник от род Кози. За неин пряк предшественик се смята дивият Безоаров козел, срещан и до днес в планините на Предна Азия, като дивите козли от остров Крит и съседните средиземноморски острови напоследък се определят като вторично подивели домашни