2014 Top Ten of Polemic for Nature

Климатична класификация на Алисов
Климатичната класификация на Алисов е система за класифициране на климата, която се основава на глобалното движение на въздушните маси. При нея Земята е разделена на климатични пояси, в които климатичните особености са еднакви или сходни за разлика от тези в други части на
Киселинен дъжд
Киселинен дъжд е дъжд или друг вид валеж, който е необичайно киселинен, вследствие завишени нива на киселинността (pH
Геодезия
Геодезията, според класическата дефиниция на германския геодезист Фридрих Роберт Хелмерт, е „наука, която се занимава с измерването и картографирането на повърхността на Земята“. Това включва определяне на геометричната форма на Земята, ниво на гравитационното поле и ориентацията
Замърсяване на въздуха
Замърсяването на въздуха е общ термин за състояние, при което във въздуха са внесени химически и биологични вещества, които не влизат в естествения му състав, или количеството на съставка, съдържаща се в естествения му състав е прекомерно високо. Думата „замърсяване“ отразява
Епифиза (нервна система)
Епифизата, наричана още пинеална жлеза. шишарковидно тяло или трето око, е малко образувание, което се отнася към междинния мозък
Еуглени
Еуглените (Euglena) са род едноклетъчни организми от царство Протиста
Азот
Азотът е химичен елемент с атомен номер 7 и означение N. Намира се в 15 (5A) група, втори период на периодичната система и при обикновени условия е двуатомен газ с атомна маса 14,00674. Той е най-лекият елемент в азотната група и при стайна температура е прозрачен газ без миризма. Азотът е
Костенурки
Костенурките (Testudines) са едни от най-старите животни на планетата, съществуващи още от ерата на динозаврите. Те са влечуги от разред Testudines (Костенурки), наричан също Chelonia и имат характерна коруба (черупка
Океания
Океания е географски регион, състоящ се от много държави и територии, предимно острови в Тихия океан и в близост до него. Точният обхват на Океания е спорен с различни интерпретации. Обикновено в региона се включват части от Австралазия, като Австралия, Нова Зеландия и Нова
Коне
Коне (Equidae) се нарича семейство сравнително едри, растителноядни плацентни бозайници