2016 Top Ten of Polemic for Nature

Космическо пространство
Космическо пространство или Космос в широк смисъл на думата е Вселената, разглеждана като едно цяло. В по-тесния и най-разпространен смисъл това е пространството отвъд гравитационното влияние на Земята и нейната атмосфера, наред с други астрономически обекти. В най-тесен смисъл
Местоимение
Местоимението е самостойна изменяема част на речта, която замества име
Марс
Марс е четвъртата планета от Слънчевата система. Тя носи името на римския бог на войната, чийто щит и копие образуват символа на планетата (♂). Заради особения ѝ цвят е наричана още „Червената планета
Глагол
Глаголът е част на речта, която означава динамичен признак на лице или предмет като процес във времето
Евразийска степ
Евразийска степ, наричана също Степ на степите и Велика степ e обобщено название на степния регион в централната част на Евразия
Кръговрат на водата
Водният кръговрат е непрекъснат процес на преминаване на природните води в геосферите и техните фазови преходи. Той има цикличен характер и в него участват всички води от хидросферата. Съществуват два кръговрата – хидроложки и хидрогеоложки. Движещите сили на хидроложкия
Корпускулярно-вълнов дуализъм
Корпускулярно-вълновият дуализъм е принцип, съгласно който дадени обекти могат да проявяват както вълнови, така и корпускулярни свойства. Днес той постулира, че всички материални обекти проявяват едновременно свойства на вълна и частица. Исторически погледнато, той е въведен при
Дихателна тръба
Дихателната тръба или трахеята, представлява анатомичен орган разположен в долната предна част на шията и горната част на гръдния кош. Нейната функция е свързана с пренасянето на атмосферния въздух от ларинкса до двата главни бронха, които се образуват в резултат на нейното раздвояване
Неутрализация
Неутрализацията е химична реакция при която при взаимодействие на основа с киселина се получава сол и вода. Пример за това са химичните уравнения
Калий
Калият е химичен елемент с пореден атомен номер 19 и атомна маса 39. Означава се с K. Намира се в група 1, 4 период на периодичната система. Калиевият атом съдържа 1 електрон в най-външния си електронен слой. Той е сребърнобял мек метал и може да се реже. При обикновени условия е в твърдо