2013 Top Ten of Polemic for Technology

Високоскоростен железопътен транспорт
Високоскоростният железопътен транспорт осигурява движението на влакове със скорост над 200 km/h. Движението на такива влакове като правило се извършва по специален релсов път без или с магнитна възглавница (Маглев
Железопътен транспорт в България
Железопътният транспорт в България отбелязва началото си преди Освобождението с построяването на първата железопътна линия Русе – Варна през 1866 г. От края на 19 век железопътната инфраструктура се стопанисва и експлоатира от държавата чрез Български държавни железници. През
Египетски пирамиди
Египетските пирамиди са архитектурни структури, изградени в Древен Египет от каменни блокове. Техниката на транспортиране на блоковете и изграждането на пирамидите е предмет на дискусии
Велика китайска стена
Великата китайска стена е система от отбранителни съоръжения в Китай, изградени от камък, тухли, уплътнен земен насип, дърво и други материали
Интернет
Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и като нет, е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят. Тя представлява мрежа от мрежи, съставена от милиони частни, обществени, академични
Национална стратегия „Ран-Ът“
Националната стратегия „Ран-Ът“ или планът „Ран-Ът“, е план за преход към пазарна икономика, изготвен в рамките на 6 месеца от Националната търговска камара на САЩ по молба на последното правителство на Народна република България и поръчан през март 1990 г
Тиксо
Самозалепващата лента, неправилно наричана в България тиксо или скоч по името на двамата производителя - Tixo и Scotch, представлява структура от няколко основни слоя. Първият основен слой е носещият. За него се използва PVC фолио (поливинилхлорид), BOPP фолио, OPP, хартия или дори плат. От носещия
Флюс
Флюсът е вещество, което се използва при металургичните процеси за образуване на шлака с определен състав при заваряване и спояване, за предпазване на разтопения метал от външната газова среда и за разтваряне на образуващите се оксиди. Открояват се три вида флюс: кисел, основен
Зеленчукопроизводство
Зеленчукопроизводство е важен подотрасъл на земеделското производство. А приложната наука Зеленчукопроизводство изучава ботаническите особености и биологичните изисквания, видовото и сортовото разнообразие на всяка зеленчукова култура, както и технологиите на отглеждане при
Ажур
Ажурът е техника при резбарското, златарското, плетаческото, бродерийното и др. изкуства, при която между декоративните елементи се оставят отвори (дупки). Така фонът се премахва, фигурите се очертават по-ярко, създават се ефекти на свободно проникващата светлина, подсилващи