2012 Top Ten of Polemic for Nature

Деепричастие
В лингвистичната морфология деепричастието е нелична глаголна форма, която е често срещана при балтославянските езици - българския език, руски, чешки и др. Тази форма на глагола е неизменяема, тъй като тя всъщност е „глаголно наречие
Кръвообращение
Кръвоносната система е система, по която се придвижва кръвта в сърцето и кръвоносните съдове
Росопасови
Росопасови (Fumariaceae) е семейство покритосеменни растения, разпространени главно в умерените зони на Северното полукълбо с няколко рода в Южна Африка. Повечето са тревисти растения, както едногодишни, така и многогодишни, като някои видове са лиани. Всички съдържат алкалоиди, но в
Климатична класификация на Алисов
Климатичната класификация на Алисов е система за класифициране на климата, която се основава на глобалното движение на въздушните маси. При нея Земята е разделена на климатични пояси, в които климатичните особености са еднакви или сходни за разлика от тези в други части на
Серен диоксид
Серният диоксид (SO2) е безцветен газ с остра, задушлива миризма
Българско кафяво говедо
Българско кафяво говедо е българска порода говеда с предназначение добив на мляко и месо
Соколови
Соколови (Falconidae) е семейство грабливи птици, единственото в разред Соколоподобни (Falconiformes), наброяващо около 60 вида. Отличават се ястребоподобните по това, че убиват плячката си със своя клюн, а не с ноктите на краката, за което имат характерни подобни на зъби образувания на човката
Водни свойства на почвата
Основните водни свойства на почвата са влагоемност и водопропускливост
Гмуркачоподобни
Гмуркачоподобните (Gaviiformes) са разред средноголеми животни от клас Птици (Aves
Буревестникоподобни
Буревестникоподобните (Procellariiformes) са разред средноголеми животни от клас Птици (Aves