2018 Top Ten of Polemic for Nature

Пингвинови
Пингвинови (Spheniscidae) е семейство птици от традиционния разред Пингвиноподобни, а според Sibley-Alquist разредът е Щъркелоподобни. Това са нелетящи птици, обитаващи южното полукълбо. Те не живеят, противно на всеобщото разбиране, само в студен климат, като Антарктида. Три вида живеят в тропиците
Йоркширски териер
Йоркширски териер е порода дребни, декоративни кучета, носеща името на графство Йоркшър в Англия, където е въведена за пръв път в края на 19 в. Създадена е още преди повече от 100 години, като във формирането ѝ участват скай териер, дендидаймънтериер, староанглийски териер
Кора
Кората е най-външният слой на стъблата и корените на дървесните растения. Растенията с кора включват дърветата, лозите и храстите. Терминът „кора“ се отнася до всички тъкани извън сърцевината на дървото и е нетехническо понятие. Състои се от вътрешна и външна кора. Вътрешната
Червей
Червеите са най-низшите трипластни животни, разделени на три типа: плоски червеи, кръгли червеи и прешленести червеи. Предполага се, че от многочетинестите са произлезли следните типове животни: мекотелите, членестоногите и иглокожите
Гигантска секвоя
Гигантската секвоя е вид иглолистно растение от семейство Кипарисови (Cupressaceae), единствен съвременен представител на род Sequoiadendron. Познат е още като Мамонтово дърво. Короната на секвоята в млада възраст има почти идеална конусовидна форма, а по-късно става неправилна. Стъблото е силно
Отровна гъба
Отровната гъба е токсична и опасна за хората. Токсичността ѝ причинява от леки храносмилателни проблеми, алергични реакции и халюцинации до тежки органни увреждания и смърт. Най-опасните гъби, съдържащи смъртоносни токсини са от родовете Conocybe, Galerina, Lepiota и мухоморка (Amanita
Почва
Почва е повърхностният рохкав изветрен пласт на земната кора, в който се развиват растенията. Разораната почва се нарича още „пръст“. Почвата има сложен състав и структура
Силкосия
Силкосия е резерват в природен парк Странджа, България
Криптон
Криптон, Kr е химичен елемент от период 4, група 18 с атомен номер 36 и атомна маса 83,80 u. Природният криптон е смес от шест устойчиви изотопа. Изкуствено са получени и радиоактивни изотопи. Инертен газ без цвят и мирис с температура на топене -156,6 °C и температура на кипене -152,9 °C
Орион (съзвездие)
Орион е името на вероятно най-известното екваториално съзвездие. Традиционното българско име на Орион е Рало или Ралица. Ярките звезди и близостта до небесния екватор го правят видимо на по-голямата част от планетата Земя. Орион се намира в съседство с реката Еридан и своите