2013 Top Ten of Polemic for Religion

Хюсеин Тефиков
Хюсеин Тефиков е помак, османски жандармерийски офицер, майор
Мюсюлманин
Мюсюлманин е човек, който изповядва исляма
Великден
Великден е денят, в който християните честват Възкресението на Сина Божи Иисус Христос
Лазаровден
Лазаровден е християнски празник, който носи името на Свети Лазар. Името Лазар е символ на здраве и дълголетие. Лазар е бил приятел на Иисус Христос. Когато умира, четири дни след неговата смърт той е възкресен. Бог казва „Лазаре, стани!“, и съживява Лазар, който излиза от гробницата
Дядо Коледа
Дядо Коледа, известен по света още като свети Николай и Крис Крингъл, е едновременно историческа и митологична личност, чието име се свързва с носенето на подаръци на Рождество Христово. Изобразяват го като пълничък старец с дълга бяла брада, облечен в червено и бяло. Някои
Бог
Бог е най-висшето същество, божеството сътворител и главният обект на вярата в монотеизма. Бог обикновено е разглеждан като всезнаещ, всемогъщ, вездесъщ и имащ вечно и необходимо съществуване. Тези характеристики се прилагат или по аналогия, или се приемат буквално. Най-често
Славянски божества
Славянският пантеон обхваща онези свръхестествени сили, които притежават характеристиките на богове в същинския смисъл на това понятие. В пантеона не се включват различните духове, демони, антропоморфизирани природни обекти, приказни същества и персонификации
Мом
Мом в древногръцката митология е бог на злословието. Син е на богинята Никта и брат на Танатос, Хипнос, Ерида, Немезида, мойрите и хесперидите и е свързан с вредните космически сили. По съвет на Зевс, Мом предизвикал Троянска война, за да изтреби човешкия род и да облекчи бремето на
Универсална религия
Универсалната религия е масово разпространена система от знания (религия), даващи отговори на важните въпроси за целта и смисъла на съществуването. По правило универсалната религия изисква спазването на комплекс от морални норми и религиозни практики, организирана е като
Зооморфия
Зооморфия или зооморфизъм е приписване на животински характеристики и функции на хора, неодушевени предмети, природни стихии или митологични същества