2008 Top Ten of Polemic for Nature

Морски змии
Морските змии (Hydrophiinae) живеят в соленоводни басейни. Те имат малка глава. Тялото е овално в предната част, а назад е сплеснато – с широка и плоска опашка. Дълго време се е смятало, че отровата на морските змии е няколко пъти по-силна от тази на най-отровните сухоземни змии, но
Южноамерикански слонове
Южноамериканските слонове (Cuvieronius) са изчезнал вид от семейството Гомфотерии. Външно е наподобявал съвременните слонове, с разликата, че бивниците са били малко по-дълги и издадени напред, без съществени извивки на костта. Южноамериканските слонове са изчезнали в края на
Сив кълвач
Сивият кълвач е средно голяма постоянна птица от семейство Кълвачови (Picidae), малко по-малка от гугутката. Среща се и в България
Зелен гущер
Зеленият гущер е вид едър гущер, срещащ се в голяма част от Европа, където често може да бъде видян да се припича на скали или поляни. Достига на дължина до 35 cm, като опашката може да заема 2/3 от нея
Алувиално-ливадни почви
Алувиално-ливадните почви са плодородни почви, които се образуват по поречията на големи реки върху неспоени чакълесто песъчливи алувиални наноси, при различен климат. Разпространени са върху I и II надзаливни тераси на реките на страната. Имат само един тънък повърхностен хоризонт
Квинтесенция (ефир)
Квинтесенция (ефир) в алхимията е най-високият слой на въздуха; най-тънката пета стихия
Хамелеонови
Хамелеоновите (Chamaeleonidae) са семейство малкоподвижни влечуги
Климатична класификация на Алисов
Климатичната класификация на Алисов е система за класифициране на климата, която се основава на глобалното движение на въздушните маси. При нея Земята е разделена на климатични пояси, в които климатичните особености са еднакви или сходни за разлика от тези в други части на
Таблица за реакциите между водни разтвори и електролити
Тритони
Тритоните (Triturus) са род дребни, обикновено ярко оцветени саламандри, които се срещат в Северна Америка, Европа и Северна Азия. На дължина достигат до 17 cm