2018 Top Ten of Polemic for Society

Училище
Училището е вид учебно заведение, което хората посещават обикновено в своите детски и младежки години, за да придобият знания. Ролята му е не само образователна, но също така възпитателна и социална. Със съответните определения, обхватът на понятието може допълнително да се разшири
Словосъчетание
Словосъчетанието е съединение на най-малко 2 самостойни, пълнозначни думи, които образуват смислово и граматично единство
Сватба
Сватбата е церемония, в която двама души сключват брак или подобен институционализиран съюз. Сватбените традиции и обичаи варират в различните култури, етнически групи, религии, държави и социални прослойки. Повечето сватбени церемонии включват размяната на брачни клетви, златни
Съчувствие
Емпатията или съчувствието е способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите.. Степента на емпатия е строго индивидуална, като съществуват и различни видове емпатия според начина, по който другият индивид е разбран – когнитивна, емоционална, интелектуална
Съмнение
Съмнението, място между вярата и липсата на такава, включва несигурност или недоверие, или липса на сигурност относно даден факт, действие, мотив или решение. Съмнението поставя под въпрос някои идеи от възприеманата „реалност“ и може да включва отлагането или отхвърлянето на
20-а танкова дивизия (Вермахт)
20-а танкова дивизия е една от танковите дивизии на Вермахта по време на Втората световна война
Ден на труда и на международната работническа солидарност
Денят на труда и на международната работническа солидарност се отбелязва ежегодно на 1 май
Закон за обявяване комунистическия режим в България за престъпен
Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България, приет от 38-о народно събрание на 26 април 2000 г. и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г
Ер Франс
„Ер Франс“ е националният авиопревозвач на Франция, дъщерна авиокомпания на Air France – KLM след нейното обединяване с KLM през 2003 г
Шопски диалекти
Шопски диалекти е ненаучно наименование, използвано за диалектите в Шоплука.Северозападни говори: Видинско-ломски Югозападни говори: Ботевградски говор Врачански говор Ихтимански говор Елинпелински говор Софийски говор Самоковски говор Централна група югозападни говори