2016 Top Ten of Polemic for Technology

Операционна система
Операционната система (ОС) е основна част от компютърния системен софтуер, която управлява и координира ресурсите на хардуера и софтуера и обслужва изпълняваните компютърни програми. Приложният софтуер обикновено има нужда от ОС, за да работи
Интернет
Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и като нет, е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят. Тя представлява мрежа от мрежи, съставена от милиони частни, обществени, академични
Пирамида
Пирамидата е геометрично тяло, многостен, образуван от свързването на всеки от върховете на n-ъгълник, наречен основа, с точка, нележаща в равнината му, наречена връх на пирамидата. Стените, едната страна на които е страна на основата, а другите 2 сключват помежду си ъгъл при върха
Титаник
Титаник е един от трите британски лайнера от типа „Олимпик“, известен със сблъсъка си с айсберг и трагичното си потъване на 15 април 1912 г
NoSQL
Нерелационната база данни предоставя механизъм за съхранение и възстановяване на данни, който използва свободен съгласуван модел за разлика от по-често ползваната релационна база данни. Ползите на този подход включват хоризонтално мащабиране. Нерелационната база данни е най
Водородна бомба
Водородна бомба е популярното име на експлозивно устройство, използващо принципа на термоядрения синтез, при който се отделя огромно количество енергия. Името ѝ се дължи на това, че веществото, което се използва за синтез, е някой от двата тежки изотопа на водорода – деутерий
Компютърна памет
Компютърната памет в компютрите е средата за съхранение на обработваните данни в течение на определено време. Притежава йерархична структура и обикновено е съставена от няколко запаметяващи устройства с различни характеристики
Смартфон
Смартфон е мобилен телефон c разширена функционалност, сравнима с джобните компютри. Понякога се използва и терминът „комуникатор“ – джобен компютър, допълнен с възможностите на мобилен телефон
Периферно устройство
Периферни устройства е общ израз за всички спомагателни устройства, които увеличават функционалността на компютрите, като улесняват и разширяват връзката им с околния свят. Чрез тях се въвеждат и извеждат команди, информация и резултатите от изпълнението на зададените програми
Египетски пирамиди
Египетските пирамиди са архитектурни структури, изградени в Древен Египет от каменни блокове. Техниката на транспортиране на блоковете и изграждането на пирамидите е предмет на дискусии