2008 Top Ten of Polemic for Mathematics

Еднаквост
В геометрията две фигури са еднакви ако те имат едни и същи размери и форма
ОМГ Академик Кирил Попов
Математическа гимназия (МГ) „Академик Кирил Попов“ е едно от най-авторитетните училища в град Пловдив, основано на 29 септември 1970 г. Първата редовна учебна година започва на 15 септември 1971 г. Неин първи директор е Димо Малешков, който залага на добър подбор на високо мотивирани професионално
Софийска математическа гимназия
Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ е гимназия, профилирана в изучаването на математика и информатика с усилено изучаване на западен език. Освен гимназиално образование, СМГ обучава ученици и от 5. до 7. клас включително
Бройна система
Бройната система представлява символен метод за представяне на числата посредством ограничен брой символи, наречени цифри. Съществуват два вида бройни системи – непозиционни и позиционни
Изречение
Изречението е граматически организирано свързване на думи, със собствено интонационно и смислово значение. Това е най-голямата граматична единица на езика и най-малката градивна единица на текста. Изречението е и основната структурна единица на текста
Електрическа проводимост
Електрическа проводимост или електропроводимост е свойството на даден проводник или електронен компонент да провежда електрическия ток. Определя се като реципрочна стойност на съпротивлението. Означава се с G
Съседни ъгли
Съседни ъгли са ъгли, които лежат на една права и имат общо рамо, а другите им рамене са противоположни лъчи
Килограм-сила
Килограм-сила (kgf) е стара единица за измерване на сила, равна на силата на тежестта на тяло с маса 1 kg при стандартно земно ускорение. В повечето страни тя е заменена през втората половина на 20 век от производната единица нютон (N) от Международната система единици, но в някои държави
Число
Числото представлява абстрактно математическо понятие за означаване на количество, броене и измерване. Като математически обект изразява идеята за брой и ред в зависимост от контекста му на употреба. Символите, с които се изписват числата, се наричат цифри. В разговорния език
Принцип на Дирихле
Принцип на Дирихле, известен още и като принципа на чекмеджетата (разпределянето) в най-общата си формулировка гласи