All Time Top Ten of Polemic for Society

Части на изречението
Части на изречението е термин от граматиката на всеки език, разглеждащ елементите, съставящи изречението
Гей
Гей е синоним на хомосексуален мъж. В случаите, в които се упротребява за жена, това обикновено е в словосъчетание, което съдържа дума, даваща информация за биологичния пол на лицето: например, гей жена или гей момиче. Думата идва в българския от английския език
Даниел Спасов
Даниел Спасов е изпълнител на български народни песни и църковно-славянски песнопения
Ибрикчия
Това наименование е свързано с производството и използването на съд за вода от мюсюлманското население на Балканите и арабския свят.Ибрикчия е служител на султана, който сам извършва действията по подмиването и подсушаването на задните части на господаря си. Поради големината
Определение (граматика)
Определението е второстепенна част на изречението
Софроний Врачански
Софроний Врачански е български духовник, врачански епископ, народен будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски. В началото на XIX век той е приеман от руското и румънското правителство за основен представител на българската общност. Автор е на сборника
Обстоятелствено пояснение
Обстоятелственото пояснение е второстепенната част на изречението, която уточнява времето, мястото, причините, условията и целта на извършеното действие
Имот
Имо̀т или имущество означава „земя, сгради, вещи като притежание на някого; имущество
Букви и звукове в българския език
Цигани
Цигани е събирателно название на няколко сродни етнически групи, които са разпръснати неравномерно по света. Смята се, че са с произход от териториите на днешна Индия. Някога номади, сега те са в по-голямата си част уседнали