2011 Top Ten of Polemic for Society

Части на изречението
Части на изречението е термин от граматиката на всеки език, разглеждащ елементите, съставящи изречението
Пловдивска мъжка гимназия
Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ е гимназиално училище в Пловдив, носещо името на славянските просветители Кирил и Методий. Старото име на училището е Пловдивска мъжка гимназия. Гимназията се намира на площад „11 май
Обстоятелствено пояснение
Обстоятелственото пояснение е второстепенната част на изречението, която уточнява времето, мястото, причините, условията и целта на извършеното действие
Дислалия
Дислалията е разстройство на вербалното звукоучленение (артикулация), дължащо се на малформации или на увреждания на периферните звукопроизвеждащи органи. За потърпевшия е невъзможно да произнесе правилно определена дума или звук. Коригирането на тези разстройства е възможно
Слято, полуслято и разделно писане в българския език
Слято, полуслято и разделно писане на сложните и съставните думи е възприет израз за обобщено означаване на един доста сложен правоговорен и правописен проблем в българския език, отражение на съответния езиков проблем. Отговорът на често възникващия въпрос за начина на писмено
Когнат
Когнати, наричани още сродни думи, са думи, които имат общ произход
Пазарна икономика
Пазарната икономика е икономическа постройка, при която повечето от разпределянето на ресурсите става чрез взаимодействието между продавачи и купувачи на стоки и услуги. Тя често се противопоставя по смисъл на плановата икономика, при която икономическите регулации и/или разпределянето
Определение (граматика)
Определението е второстепенна част на изречението
Бебе
Бебе е много малко дете, обикновено на възраст от новородено до една година.. Бременността продължава от 38 до 41 седмици, след което се ражда бебето
Градация
Градация е художествено средство в литературата, използвано основно в поезията, изградено върху изреждане на еднородни езикови части с цел да се разкрие повишаването или понижаването на чувството, емоцията. Или това са думи или словосъчетания, групиращи се в увеличаваща се или