2017 Top Ten of Polemic for Society

Синоним
Синонимите са близки по значение думи, които се различават по форма — пишат се и се изговарят различно. Произходът на думата е от старогръцки син (σύν) означава „с“ и онома (ὄνομα) – „име
Авторско право
Авторското право е институт на правото, част от правото на интелектуална собственост на гражданското право. Представлява система от правни норми, уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени
Ибрикчия
Това наименование е свързано с производството и използването на съд за вода от мюсюлманското население на Балканите и арабския свят.Ибрикчия е служител на султана, който сам извършва действията по подмиването и подсушаването на задните части на господаря си. Поради големината
Полска академия на науките
Полската академия на науките е най-висшата държавна институция, провеждаща научни изследвания в Република Полша. Базирана е в столицата Варшава. ПАН е членка на Международния съвет за наука
Гей
Гей е синоним на хомосексуален мъж. В случаите, в които се упротребява за жена, това обикновено е в словосъчетание, което съдържа дума, даваща информация за биологичния пол на лицето: например, гей жена или гей момиче. Думата идва в българския от английския език
Каган
Каган или хаган е върховен титул на владетелите от Pax Nomadica, засвидетелстван първо при древните сянбийци и жужани (руран), а впоследствие и при тюрки, монголи, хазари, авари, тюргеши и дори руси. В Средновековна България се споменава по отношение на Борис I единствено в апокрифната литература
Чуваши
Чувашите са тюркоезичен народ, който живее в източните краища на европейска Русия. В Руската Федерация живеят около 1,7 млн. чуваши ; около 890 хиляди от които живеят в Чувашия, и съставляват 67 % от населението на автономната република. Около 126 хил. живеят в Татарстан, 117 хил. в
Фараон
Фараон е титла на владетеля в Древен Египет. Терминът в превод от древноегипетски означава „голям дом“ или „палат“; първоначално се е използвал за дома, в който живее владетелят, но по-късно възприема днешното си значение. Фараонът носи украсената с кобра двойна корона Пшент, символ
Работническа партия на Кюрдистан
Работническа партия на Кюрдистан е марксистко-ленинска националистическа организация, смятана за терористична от Турция и ползваща се със значително влияние сред кюрдите в кюрдските райони на Турция, Сирия, Иран, Ирак. Организацията е в списъка на терористичните организации
Адмирал
Адмирал е военно звание на висш флотски офицер