All Time Top Ten of Polemic

Утигури
Утигурите са група прабългарски племена обитавали през V-VI век степната зона североизточно от Черно море и източно от река Дон. Те са родствени с кутригурите, живели на запад от тази река на територията на днешна Украйна
Начална страница
Части на изречението
Части на изречението е термин от граматиката на всеки език, разглеждащ елементите, съставящи изречението
Червена книга на Република България
Червената книга на Република България е списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България
Климатична класификация на Алисов
Климатичната класификация на Алисов е система за класифициране на климата, която се основава на глобалното движение на въздушните маси. При нея Земята е разделена на климатични пояси, в които климатичните особености са еднакви или сходни за разлика от тези в други части на
Паисий Хилендарски
Паисий Хилендарски, често наричан още Отец Паисий, e български народен будител, духовник и светия, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на
Сбит преразказ
Сбит преразказ е преразказ, в който съкратено се предава само най-важно в художествената творба. Сбитият преразказ се прави в трето лице единствено число в сегашно време или с други думи в сегашно историческо. Информацията се предава възможно най-кратко
Кутригури
Кутригурите са група прабългарски племена, обитаващи през 5-7 век степната зона северно от Черно море и западно от река Дон. Те са родствени с утигурите, живеещи на изток от тази река. Според Питър Голдън името е тюркско и означава „деветте огурски племена“, а според Дейвид Ланг
Дуло
Дуло е родът, от който произлизат ранните владетели на прабългарите. Произходът на династията и нейното име не е точно известен; съществуват множество хипотези
Гей
Гей е синоним на хомосексуален мъж. В случаите, в които се упротребява за жена, това обикновено е в словосъчетание, което съдържа дума, даваща информация за биологичния пол на лицето: например, гей жена или гей момиче. Думата идва в българския от английския език