2011 Top Ten of Polemic for Technology

Анцуг
Анцуг е спортно горнище, панталон или цял костюм. Думата е чуждица, произлиза от немското Anzug, което означава костюм. Често се среща неправилното и погрешно изговаряне и изписване Анцунг
Прецесия
Прецесия е промяна на наклона на оста на въртене на едно тяло. Всяко въртящо се твърдо тяло може да прецесира
Железопътна спирка Бъзовец
Бъзовец е железопътна спирка в Община Трявна, област Габрово на 820 м надморска височина
Център за градска мобилност - София
„Център за градска мобилност“ ЕООД в София е общинско дружество, принадлежащо на Столичната община
Процесор
Процесорът е електронна схема, предназначена да извършва аритметически и логически действия/операции върху данни, „подадени“ му от външен източник – обикновено памет. Понятието често се използва за обозначаване на централния процесор на дадена компютърна система, но в много
Неблагоприятни агрометеорологични условия
Път (физична величина)
Път се нарича разстоянието, изминато от материална точка (частица), при движението ѝ по дадена траектория. Зависимостта на пътя от времето и от ускорението е както следва
Водородна бомба
Водородна бомба е популярното име на експлозивно устройство, използващо принципа на термоядрения синтез, при който се отделя огромно количество енергия. Името ѝ се дължи на това, че веществото, което се използва за синтез, е някой от двата тежки изотопа на водорода – деутерий
Инвертор
Инвертор (Inverter) в аналоговата електроника е устройство, което преобразува постоянния ток в променлив. Най-често инверторът се използва за преобразуване на постоянно напрежение от 12 V в променливо напрежение 230 V за захранване на различни мрежови устройства. Комерсиално се произвежда
Chkrootkit
chkrootkit е Unix-базирана програма, целяща да помогне на системните администратори при проверката на техните системи за познати руткитове. Тя представлява шел скрипт, използващ стандартни UNIX/Linux инструменти като strings и grep, за да проверява системните файлове за характерни белези и да