2011 Top Ten of Conflict for Society

Цигани
Цигани е събирателно название на няколко сродни етнически групи, които са разпръснати неравномерно по света. Смята се, че са с произход от териториите на днешна Индия. Някога номади, сега те са в по-голямата си част уседнали
Свидетели на Йехова
Свидетели на Йехова е името на религиозно изповедание, основано през 1876 г. в Съединените американски щати и придобило сегашното си име през 1917 г. Вярванията им се отличават от тези на всички други християнски деноминации, въпреки че има отделни сходства – например, христологичните
Европейски съюз
Европейският съюз е международна организация, политически и икономически съюз между 27 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е
ПФК Ботев (Пловдив)
„Ботев“ е първият професионален футболен клуб от град Пловдив, България
Гугъл (компания)
Гугъл е американска интернет и софтуерна корпорация със седалище в град Маунтин Вю, Калифорния
Български лев
Левът е паричната единица на България, емитирана от Българската народна банка. Разделя се на 100 стотинки. Името му произхожда от левъ – остаряла форма на думата „лъв“, употребявана през 19 век
Осама бин Ладен
Осама бин Ладен е член на богат род в Саудитска Арабия и известен терорист
Нова година
Hова година е празник, при който се отбелязва краят на текущата и началото на следващата календарна година
Части на изречението
Части на изречението е термин от граматиката на всеки език, разглеждащ елементите, съставящи изречението
Канада
Кана̀да е най-голямата по площ държава в Северна Америка, простираща се от Атлантическия океан на изток до Тихия на запад и до Северния ледовит на север. Тя е втората по площ страна в света, след Русия, а нейната обща граница със Съединените щати на юг и северозапад е най-дългата в