2017 Top Ten of Polemic

Утигури
Утигурите са група прабългарски племена обитавали през V-VI век степната зона североизточно от Черно море и източно от река Дон. Те са родствени с кутригурите, живели на запад от тази река на територията на днешна Украйна
Рум миллет
Рум миллет е била религиозна общност (миллет) в Османската империя, обхващаща източно-православните християни, които имали свои автономни административни учреждения, разположени в самостоятелни квартали в градовете в периода XV—XX век
Кутригури
Кутригурите са група прабългарски племена, обитаващи през 5-7 век степната зона северно от Черно море и западно от река Дон. Те са родствени с утигурите, живеещи на изток от тази река. Според Питър Голдън името е тюркско и означава „деветте огурски племена“, а според Дейвид Ланг
3 май
3 май е 123-тият ден в годината според григорианския календар. Остават 242 дни до края на годината
Синоним
Синонимите са близки по значение думи, които се различават по форма — пишат се и се изговарят различно. Произходът на думата е от старогръцки син (σύν) означава „с“ и онома (ὄνομα) – „име
Владимир Николов (скулптор)
Арт
Прабългарски родове
От Именника на българските ханове и от някои възпоменателни надписи са известни имената на няколко прабългарски рода
Кан (титла)
Кан е предполагаема титла, която се използва от някои българските историци, за обозначение на прабългарските владетели до края на IX век, наместо традиционно приетата титла хан
Вихър
Вихър, вихрушка или понякога хала е природно явление, представляващо силно атмосферно завихряне, което образува въртящ се стълб от въздух. Когато завихрянето свързва повърхността на земята с купесто-дъждовен или с купест облак, вихърът се нарича торнадо или смерч
Местоимение
Местоимението е самостойна изменяема част на речта, която замества име