2012 Top Ten of Conflict for Society

Цигани
Цигани е събирателно название на няколко сродни етнически групи, които са разпръснати неравномерно по света. Смята се, че са с произход от териториите на днешна Индия. Някога номади, сега те са в по-голямата си част уседнали
ПФК Ботев (Пловдив)
„Ботев“ е първият професионален футболен клуб от град Пловдив, България
Свидетели на Йехова
Свидетели на Йехова е името на религиозно изповедание, основано през 1876 г. в Съединените американски щати и придобило сегашното си име през 1917 г. Вярванията им се отличават от тези на всички други християнски деноминации, въпреки че има отделни сходства – например, христологичните
Интелектуална собственост
Интелектуална собственост (ИС) се отнася до творения на човешкия ум, върху които определени по закон собственици получават монопол. Правата на интелектуална собственост (ПИС) са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост, които включват търговски марки
Вики Политова
Вики Валериева Политова – Луканова е български мениджър, съветник на Борда на директорите на Нова Броудкастинг Груп
Национално знаме на България
Националното знаме на България има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени хоризонтално от горе надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размери
Софроний Врачански
Софроний Врачански е български духовник, врачански епископ, народен будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски. В началото на XIX век той е приеман от руското и румънското правителство за основен представител на българската общност. Автор е на сборника
Европейски съюз
Европейският съюз е международна организация, политически и икономически съюз между 27 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София е най-старият културен институт на следосвобожденска България и най-голямата обществена библиотека в страната
Български хелзинкски комитет
Българският хелзинкски комитет (БХК) е българска неправителствена организация за защита на правата на човека – политически, малцинствени, граждански, културни и социални, с акцент върху отстояване на правата на малцинствата и най-уязвимите групи в обществото, достъпа до информация