2013 Top Ten of Conflict for Society

Цигани
Цигани е събирателно название на няколко сродни етнически групи, които са разпръснати неравномерно по света. Смята се, че са с произход от териториите на днешна Индия. Някога номади, сега те са в по-голямата си част уседнали
ПФК Ботев (Пловдив)
„Ботев“ е първият професионален футболен клуб от град Пловдив, България
Лумпен
Лумпен е лице, което не притежава собственост и преживява от случайни доходи
НАТО
Организацията на Северноатлантическия договор, НАТО е международна организация за военно сътрудничество, основана с подписването на Северноатлантическия договор на 4 април 1949 г. Седалището на организацията е в Брюксел
Раса
Раса е научно понятие, обозначаващо система за класификация на човешките същества в големи и отличаващи се популации или групи по анатомични, културни, етнически, генетични, географски, исторически, езикови или религиозни особености или социална принадлежност
Шизофрения
Шизофренията е психическо разстройство, характеризиращо се с нарушение на мисловните процеси и емоционалните реакции. Заболяването най-често се проявява със слухови халюцинации, параноични или фантасмагорични налудности или дезорганизираност на говора и мисленето и е придружено
Европейски съюз
Европейският съюз е международна организация, политически и икономически съюз между 27 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е
Международен ден на жената
Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените
Вики Политова
Вики Валериева Политова – Луканова е български мениджър, съветник на Борда на директорите на Нова Броудкастинг Груп
Национално знаме на България
Националното знаме на България има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен, разположени хоризонтално от горе надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размери