2009 Top Ten of Conflict for Nature

Марихуана
Марихуана се наричат изсушените женски (съцветия) на някои видове коноп (Cannabis), когато са предназначени за употреба от човека с оглед на психоактивното им въздействие
Котка
Котка, наричана също домашна котка, е подвид на дивата котка, бозайник от семейство Коткови (Felidae
Луна
Луната е единственият естествен спътник на Земята и петият по размери в Слънчевата система. Българските названия месец и месечина, произлизащи от старобългарското Мѣсѧць, днес се използват единствено поетично и в думата полумесец, което е и нейният символ. Средното разстояние
Климатична класификация на Алисов
Климатичната класификация на Алисов е система за класифициране на климата, която се основава на глобалното движение на въздушните маси. При нея Земята е разделена на климатични пояси, в които климатичните особености са еднакви или сходни за разлика от тези в други части на
Вълк
Вълкът е бозайник от семейство Кучеви (Canidae). Домашното куче и кучето Динго се класифицират като подвидове на вълка
Савана
Саваната е биом и природна зона, характеризираща се с обширни тревисти пространства и редки дървета и храсти
Земя
Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е най-голямата от земеподобните планети и единствената, на която според съвременните научни схващания има живот. Земята се е образувала преди около 4,54 милиарда години и скоро след това е придобила единствения си естествен спътник
Местоимение
Местоимението е самостойна изменяема част на речта, която замества име
Химия
Химията е наука, която изучава състава, структурата и свойствата на веществата, както и превръщането на едни вещества в други в хода на различни химични реакции. Като природна наука химията изучава строежа на веществото, съставено от атоми, молекули и йони, и обяснява химичните процеси
Наречие
Наречието е самостойна, неизменяема част на речта, която най-често посочва признаците на глаголите, уточнява обстоятелствата, при които протича действието