2017 Top Ten of Conflict for Nature

Котка
Котка, наричана също домашна котка, е подвид на дивата котка, бозайник от семейство Коткови (Felidae
Тигър
Тигърът е най-едрият хищник от семейство Коткови и третият най-едър хищник на земята след полярната мечка и кафявата мечка. Тигрите имат характерна оранжева козина на черни ивици. Съществува обаче и подвид на бенгалския тигър, който е бял на черни ивици
Земя
Земята е третата планета в Слънчевата система. Тя е най-голямата от земеподобните планети и единствената, на която според съвременните научни схващания има живот. Земята се е образувала преди около 4,54 милиарда години и скоро след това е придобила единствения си естествен спътник
Вода
Водàта е химично съединение, което при стайна температура представлява прозрачна течност без мирис и цвят. Покрива около 71% от повърхността на планетата Земя и е съсредоточена главно в океаните и другите големи водни басейни – 97% е солена морска вода, 2,4% се съдържа в ледниците, а
Обратна осмоза
Обратната осмоза е технология за пречистване на водата, която използва полупропусклива мембрана за отстраняване на йони, молекули и по-големи частици от питейната вода. При обратната осмоза се прилага налягане за преодоляване на осмотичното налягане, колигативно свойство
Венера (планета)
Венера е втората по ред планета от Слънчевата система и носи името на богинята Венера от римската митология. Тя е земеподобна планета, много близка по големина и общи качества до Земята; понякога е наричана „Планетата-сестра на Земята“. От всички планети в Слънчевата система
Вихър
Вихър, вихрушка или понякога хала е природно явление, представляващо силно атмосферно завихряне, което образува въртящ се стълб от въздух. Когато завихрянето свързва повърхността на земята с купесто-дъждовен или с купест облак, вихърът се нарича торнадо или смерч
Физика
Физиката е естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи структурата и еволюцията на материалния свят. Физиката е точна наука, което означава, че се занимава с намирането на количествено описание на природните явления. Физиката се основава на теории
Местоимение
Местоимението е самостойна изменяема част на речта, която замества име
Коприна
Коприната е белтъчно (протеиново) влакно, добивано от пашкула на копринената буба