2006 Top Ten of Conflict for Nature

Сярна киселина
Формулата на сярната киселина е . Съдържа 2 водородни атома, един серен и 4 кислородни атома. Тя е един от най-масово произвежданите химикали с огромно значение за химическата промишленост. Често е наричана „гръбнак на химическата индустрия“. В миналото по количеството
Броненосцови
Броненосцовите (Dasypodidae) са семейство бозайници от разред Броненосци (Cingulata), разделени на много видове и породи, в зависимост от някои външни белези – брой на поясите, опашка, вид на тялото, размер, както и такива, които нямат нищо общо с външния вид на броненосеца
Човек
Човекът, наричан също разумен човек, е вид едър бозайник, единственият съвременен представител на триб Hominini. Заедно с шимпанзетата, горилите и орангутаните, той образува семейството на Човекоподобните (Hominidae
Въглерод
Въглеродът е химичен елемент от 14 група, 2 период. Има пореден номер 6 и атомна маса 12,0107 u (средно
Растения
Растенията (Plantae) са царство организми, включващо познати форми, като дървета, храсти, треви, лиани, папрати и мъхове, а според някои дефиниции и зелените водорасли. Точният брой на видовете растения е трудно да се определи, но в наши дни се смята, че съществуват 300 – 315 хиляди вида
Рис
Рисът, наричан още евроазиатски рис, е хищен бозайник от семейство Коткови. Той е представителят от семейството, живеещ на най-северна ширина и обитаващ един от най-обширните ареали. Рисът е трети по големина хищник в Европа и същевременно най-едрата котка на континента. Единствено
Алуминий
Алуминият е химичен елемент, метал от група 13 и период 3 на периодичната система. Той се означава със символа Al и има атомен номер 13. При стайна температура е твърдо вещество, неразтворимо във вода
Европейска блатна костенурка
Европейската блатна костенурка, наричана също Обикновена блатна костенурка, е единственият представител на семейството на блатните костенурки в Европа. Същевременно това е най-широко разпространеният вид на стария континент
Марс
Марс е четвъртата планета от Слънчевата система. Тя носи името на римския бог на войната, чийто щит и копие образуват символа на планетата (♂). Заради особения ѝ цвят е наричана още „Червената планета
Черна дупка
Черната дупка е област в пространство-времето, която не може да бъде напусната от нищо, дори от светлината. Общата теория на относителността предвижда, че достатъчно компактна маса би могла да деформира пространство-времето до такава степен, че да се образува черна дупка. Около черната