2015 Top Ten of Conflict for Nature

Слънчева система
Слънчевата система е група астрономически обекти, включваща Слънцето и небесните тела, обикалящи около него – планети, планети-джуджета, спътници, астероиди, комети, междупланетен прах и газ. Всички те са образувани при разпадането на молекулярен облак преди около 4,6 милиарда
Кон
Конят е един от двата съвременни подвида на Дивия кон. Представлява опитомен еднокопитен бозайник представител на семейство Коне. Предците на съвременните коне еволюират преди около 45 – 55 милиона години от дребен многопръст тревопасен бозайник „хиракотерий“, който е бил с ръст
Котка
Котка, наричана също домашна котка, е подвид на дивата котка, бозайник от семейство Коткови (Felidae
Пипер (растение)
Пиперът е многогодишно зеленчуково растение от семейство картофови, което се отглежда обикновено като едногодишно растение. Родина са му тропическите части на Америка
Пъдпъдък
Европейският пъдпъдък е дребна прелетна полска птица от семейство Фазанови. Обикновено европейските пъдпъдъци са смятани за ценен ловен обект. Пъдпъдъкът е единственият прелетен вид от срещащите се в България кокошоподобни птици
Тигър
Тигърът е най-едрият хищник от семейство Коткови и третият най-едър хищник на земята след полярната мечка и кафявата мечка. Тигрите имат характерна оранжева козина на черни ивици. Съществува обаче и подвид на бенгалския тигър, който е бял на черни ивици
Пингвинови
Пингвинови (Spheniscidae) е семейство птици от традиционния разред Пингвиноподобни, а според Sibley-Alquist разредът е Щъркелоподобни. Това са нелетящи птици, обитаващи южното полукълбо. Те не живеят, противно на всеобщото разбиране, само в студен климат, като Антарктида. Три вида живеят в тропиците
Желязо
Желязото е химичен елемент, метал, с атомен номер 26 и символ Fe. Той е част от група 8 и период 4 на периодичната система, поради което се класифицира като преходен метал. Желязото и неговите сплави, най-вече стоманата, са най-масово използваните метали и феромагнити в ежедневния
Гъби
Гъбите (Fungi) са биологично царство еукариотни организми, неподвижно прикрепени, без хлорофил, листа и стъбла. Те са сухоземни форми, макар че развитието им изисква влага. Само най-примитивните от тях живеят във вода. Най-голяма група представляват почвените гъби. Други са паразити
Скорпиони
Скорпионите (Scorpiones) са разред безгръбначни животни с осем крака, принадлежащи към клас Паякообразни. Най-малките екземпляри, като мексиканския Typhlochactas mitchelli, имат размери не по-големи от 9 mm, а най-големите, като индийския Heterometrus swammerdami, достигат до 23 cm на дължина и тегло около 56