2009 Top Ten of Conflict for Religion

Астрология
Астрологията е псевдонаучно схващане, че разположението на небесните тела е свързано със случващото се в човешкия свят, индивидуално и колективно. Няма факти, потвърждаващи, че астрологията е способна да предсказва бъдещите събития с вероятност, по-голяма от случайност
Помаци
Помаци, или българи мюсюлмани, известни в България и като българи мохамедани, е наименование, използвано за обозначаване на население, чийто майчин език е българският и чиято религия е ислямът. Те живеят на Балканския полуостров – в България, Турция, Гърция, Северна Македония
Ислям
Ислямът е монотеистична авраамическа религия, основана на Корана – книга, смятана от мюсюлманите за буквално слово на единствения Бог (Аллах). Ислямът се основава още и на преданието (сунна), описващо учението и дейността на пророка Мохамед. В буквален превод „ислям“ означава
Дядо Коледа
Дядо Коледа, известен по света още като свети Николай и Крис Крингъл, е едновременно историческа и митологична личност, чието име се свързва с носенето на подаръци на Рождество Христово. Изобразяват го като пълничък старец с дълга бяла брада, облечен в червено и бяло. Някои
Курбан байрам
Курбан байрамът е мюсюлмански празник на жертвоприношението в чест на приключването на хаджа, отбелязван на 10-ия ден от месец „зул хидж“ по мюсюлманския календар (хиджра), в памет на жертвоприношението на пророка Ибрахим
Еньовден
Еньовден е празник в българския народен календар, който се чества на 24 юни всяка година. На същата дата източноправославната християнска църква чества Рождение на св. Йоан Кръстител, за да може да се адаптира към предхристиянските традиции. Вследствие на това се честват и именните
Великден
Великден е денят, в който християните честват Възкресението на Сина Божи Иисус Христос
Християнство
Християнството е една от трите авраамически религии. Според християнството има един Бог в три лица – Отец, Син и Дух Свети. Второто лице на Троицата – Синът Божи, наричан още Бог Слово, се въплъщава, приемайки човешко естество, и живее под името Иисус сред еврейския народ в началото
Коран
Коранът е свещената книга на исляма, съставена в писмен вид около 650 г. по време на халифа Осман ибн Афан
Коледна елха
Коледната елха е украсена ела за празника Рождество Христово, разпространена и за празника Нова година