2005 Top Ten of Conflict for Religion

Помаци
Помаци, или българи мюсюлмани, известни в България и като българи мохамедани, е наименование, използвано за обозначаване на население, чийто майчин език е българският и чиято религия е ислямът. Те живеят на Балканския полуостров – в България, Турция, Гърция, Северна Македония
Християнство
Християнството е една от трите авраамически религии. Според християнството има един Бог в три лица – Отец, Син и Дух Свети. Второто лице на Троицата – Синът Божи, наричан още Бог Слово, се въплъщава, приемайки човешко естество, и живее под името Иисус сред еврейския народ в началото
Янус
Янус е един от най-древните богове в римския пантеон. Вторият цар на Древен Рим Нума Помпилий го въздига в ранг на бог
Петокнижие
Петокнижието е първата и основна част на Библията. В еврейската традиция е познато под името Тора, според централната тема, която разглежда
Митология
Митология се нарича сборът от митовете на дадена общност, както и науката, изучаваща митовете
Рожаници
Рожаниците, известни и като роженици, рожденици или родзеници, са древнославянски демони или богини на съзиданието, рождението и плодородието. При словенците рожаниците са известни като „ройеници“, „сойеници“, а при хърватите - като „роженици“, „судйеници“. В българския фолклор
Религия
Религията е организирана система от вярвания, културни системи и мирогледи, които свързват човечеството с даден порядък на съществуване. Много религии имат свои митологии, символи и свещени истории, предназначени да обяснят смисъла на живота или произхода на света. От
Сива
Сива е богиня на славянското полабско племе ободрити, спомената от историка Хелмолд Босауски от втората половина на 12 век в неговата „Славянска хроника“: „Siwa dea Polaborum“, тоест Сива богиня на полабците. По-късно в 15 век Ян Длугош включва Сива в своя пантеон на полските богове под името
Еньовден
Еньовден е празник в българския народен календар, който се чества на 24 юни всяка година. На същата дата източноправославната християнска църква чества Рождение на св. Йоан Кръстител, за да може да се адаптира към предхристиянските традиции. Вследствие на това се честват и именните
Атеизъм
Атеизмът в широк смисъл е отхвърлянето на вярата в съществуване на божества. В по-тесен смисъл атеизмът е конкретния възглед, че божества не съществуват. Най-общо атеизмът е отсъствието на вяра, че съществуват някакви божества. Атеизмът е противоположен на теизма, който в най-общата