2021 Top Ten of Conflict for Religion

Иисус Христос
Иисус (Исус) Христос, наричан още Иисус от Назарет, е основоположник и централна историческа личност в християнството, както и една от най-влиятелните фигури в човешката история
Арианство
Арианството е антитринитарен възглед, поддържан от последователите на Арий. Арианите отричат, че Иисус Христос и Бог Отец имат една и съща фундаментална природа, разглеждайки Сина като създадено същество, по-нисше от Отеца. Арианството се разпространява бързо и за известен период
Сирни заговезни
Сирни заговезни е важен зимно-пролетен празник в народния календар. Многобройните му названия са свързани с типичната за празника обредност. Чества се винаги в неделя, 49 дена преди Великден. Това е последният ден преди Великия пост, в който могат да се ядат храни, които
Атон (бог)
Атон е древноегипетски бог, свързван с първия монотеистичен култ в човешката история. Особено е бил почитан от фараона - реформатор Ехнатон и съпругата му Нефертити, които го провъзгласяват за върховно и единствено божество, въпреки несъгласието на другите жреци по време на
Юдаизъм
Юдаизмът е авраамическа религия, изповядвана сред евреите. Юдаизмът се основава на еврейския канон на Библията, известен като Танах, и е доразвит в по-късни текстове като Талмуд. Според неговите последователи той изразява заветната връзка между Бог и Колената израилеви
Епископ
Епископът е висше християнско духовно лице
Прометей
Прометей е един от титаните в древногръцката митология, син на титана Япет и океанидата Климена. Брат на Атлас, Епиметей и Менетей. Името му означава „мислещ предварително“. Прометей е баща на Девкалион; Девкалион и съпругата му Пира били единствените хора, оцелели след Потопа
Урания
Урания е муза на астрономията и геометрията. Изобразявана е със земното кълбо и указателна палка в ръце. Според някои митове от Аполон тя е майка на певеца Лин
Деметра
Деметра е гръцката богиня на земеделието, плодородието и на зараждащия се живот, пазителката на брака и на свещения съюз. Тя е наричана „носителка на сезоните“ в Омировия епос – важен белег, че е била почитана дълго преди Олимпийските богове
Ра
Ра според египетската митология е бог на Слънцето. Към времето на Петата династия през 25 и 24 век пр. Хр. той вече е един от главните богове в Древен Египет, асоцииран предимно с обедното слънце. В по-късни исторически периоди той се съчетава с Хор и става Ра-Херехти. Той е господар