2009 Top Ten of Polemic for History

Йордан Йовков
Йордан Стефанов Йовков е български писател, класик на българската литература. Избран е единодушно за член на Съюза на писателите от 1920 година
Кормесий
Хан/Кан Кормесий е третият владетел на България
Кара Кольо
Кара Никола, наричан още Кара Кольо Омарчалията, е български хайдутин. Той е роден в село Омарчево, край Нова Загора. Кара Кольо е възпят в много народни песни
История славянобългарска
„История славянобългарска“ е първото възрожденско произведение на българската историография, написано от Паисий Хилендарски в Хилендарския манастир и Зографския манастир в периода 1760 – 1762 г. Нейният пръв препис е дело на Софроний Врачански (1765). Приема се символично за начало
Търновска книжовна школа
Търновската книжовна школа е българска книжовна школа от втората половина на 14 и 15 век с изключително важни приноси за Средновековната литература
Андон Кьосето
Андон Лазов Янев Кьосев, наричан Кьосето или Велешанеца, е български революционер, терорист, а по-късно войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
Елена Йончева
Елена Николова Йончева е българска журналистка, политик, депутат в 44 Народно Събрание (НС), прессекретар на Президентството (2017). От 2019 г. е евродепутат от квотата на БСП
История на Египет
Египетската история започва още през палеолита, когато различни племена живеят по възвишенията и се прехранват с лов и риболов. С изменението на климата и с превръщането на степите на Северна Африка в пустиня хората се преселват около долината на Нил, където започват да се занимават
Обикновена година, започваща във вторник
Това е календарът за обикновена година, започваща във вторник
Обикновена година, започваща в сряда
Това е календарът за обикновена година, започваща в сряда