2020 Top Ten of Polemic for History

Фота Сарафова
Фотина (Фота) Петрова Сарафова-Николчева е българска писателка и съредактор на списание „Селска народна библиотека
788
Кръсте Мисирков
Кръсте Петков Мисирков е български филолог и публицист. Неговото българско самосъзнание, както и националното му самоопределение и възгледи са противоречиво възприемани и тълкувани. За съществуването на подобен разнобой при възприемането на неговото дело и обществени
Игор I
Игор Стари или Ингвар е варяжки княз на Киевска Рус, управлявал от 912 до 945. Оскъдните сведения за него идват от писаната през 12 век „Начална руска летопис“, която като цяло го представя в неблагоприятна светлина. Смята се, че Игор е син на новгородския княз Рюрик, като от 879 до 912 от
Константинопол
Константинопол, наричан от българите Цариград, е столица на Римската империя и Византия, Латинската империя и Османската империя. Официално е преименуван на неговото съвременно турско име Истанбул през 1930 г
476
2021
2021 (MMXXI) е обикновена година, започваща в петък според григорианския календар. Тя е 2021-вата година от новата ера и след Христа, двадесет и първата от третото хилядолетие и втората от 2020-те
1566
843
Политическа репресия в Съветския съюз
През цялата история на Съветския съюз милиони хора стават жертва на политическите репресии, които са инструмент на държавната власт след Октомврийската революция. Достигайки своята кулминация по време на сталинската ера, те продължават да се прилагат по време на