2009 Top Ten of Polemic for Philosophy

Парламентарна монархия
Парламентарна монархия е форма на управление, установена с конституционна система, признаваща наследствен или изборен монарх за държавен глава, в която монархът разполага главно със символична власт, докато истинската изпълнителната власт принадлежи на изборен орган
Плурализъм
Плурализъм означава потвърждение или допускане на множество мнения, възгледи или гледни точки по даден въпрос. Употребява се както във философски, така и в научен или политически смисъл. Плурализмът е основен елемент на демокрацията. Уикипедия е типичен пример за плурализъм, както
Съюз на свободните демократи
Съюзът на свободните демократи е дясна българска политическа партия, учредена на 9 декември 2001 г. от бивши членове на СДС. Лидер е Милан Миланов. Партията има свой устав и политическа декларация
Национален съвет на Българската социалистическа партия
Националният съвет на Българската социалистическа партия, съкратено НС, е избираем орган на БСП, който осигурява национално представителство на партийните организации
Александър Христов (журналист)
Александър Стоев Христов е журналист от България, с македонско национално съзнание, един от основателите и пръв главен редактор на вестника с македонистка ориентация „Народна воля“, поет
Аналогия
Аналогия в най-общ смисъл означава сходство, подобие между предмети, явления, образи. Това е и когнитивният процес по пренасяне на информация за един конкретен субект по отношение на друг
Български национален съюз
Българският национален съюз , съкратено БНС, е крайнодясна неформална организация в България със седалище в София, създадена през 2001 г. от Боян Расате, която се счита за идеен наследник на Съюза на българските национални легиони, воден от генерал Христо Луков
Толстоизъм
Толстоизъм е нравствено-социално учение и движение на християнска основа, възникнало в Русия през 1880 г. Негов основател е руският писател Л. Н. Толстой със съчиненията си: „Изследване на догматичното богословие; Съединение и превод на четирите евангелия“, „Моята вяра“, „Но какво
Корупция
Корупция в най-общ смисъл е злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване или, по-конкретно – поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им власт. Всички форми на
Халифат
Халифатът е ислямска форма на теокрация като държавно управление, която отразява политическото единство и ръководство на мюсюлманския свят Ума'а. Държавният глава (халиф) се възприема като наследник на политическата власт на Мохамед. Има различие по този въпрос при двете най-големи