Мария Колева

Мария или Мара Колева е видна майсторка-тъкачка на пиротски килими и музейна деятелка.
Георги Алексов
Георги Алексов или Алексиев е царибродски учител и общественик
Славчо Петров
Славчо Петров е български майстор-сладкар в кухнята на царското семейство в периода 1940 – 1946 г
Георги Минов (печатар)
Георги Минов или Минев е царибродски търговец и печатар
Панчо Бошков
Панчо Бошков, известен като Даскал Панча, е български просветен деец
Михаил Попов (просветен деец)
Михаил Христов Попов, известен като Миле Даскал, е български просветен деец
Нешо Филипович
Хаджи Нешо Филипович е пиротски търговец, революционер, коджабашия и преселник в София с част от своето семейство
Младен Ръжанов
Младен Илиев Ръжанов е български общественик, представител на видно семейство в Червен бряг, приближено до Васил Левски
Тодор Шипов
Тодор Шипов е български търговец, политик и представител на пиротската емиграция в България
Емануил Манов
Емануил Елисеев Манов е представител на пиротската емиграция в София, български юрист, виден радикалдемократ и съдия от 1-ви състав на
Еререва къща
Ереревата къща е архитектурна забележителност в град Солун, Гърция