Емануил Манов

Емануил Елисеев Манов е представител на пиротската емиграция в София, български юрист, виден радикалдемократ и съдия от 1-ви състав на Народния съд.
Михаил Попов (просветен деец)
Михаил Христов Попов, известен като Миле Даскал, е български просветен деец
Евстатий Маноилов
Eвстатий Маноилов е български лекар хомеопат и представител на пиротските бежанци в България
Панчо Бошков
Панчо Бошков, известен като Даскал Панча, е български просветен деец
Мария Колева
Мария или Мара Колева е видна майсторка-тъкачка на пиротски килими и музейна деятелка
Нешо Филипович
Хаджи Нешо Филипович е пиротски търговец, революционер, коджабашия и преселник в София с част от своето семейство
Младен Ръжанов
Младен Илиев Ръжанов е български общественик, представител на видно семейство в Червен бряг, приближено до Васил Левски
Георги Алексов
Георги Алексов или Алексиев е царибродски учител и общественик
Михаил Атанаскович
Михаил Атанаскович е български лекар, участник във Втората българска легия и общественик
Коце Григориев
Коце или Коста С. Григориев е български общественик и дългогодишен кмет на град Пирот
Никола Атанас Българин
Никола Атанас Българин е гръцки революционер от български произход, герой от Гръцката война за независимост