2018 Top Ten of Conflict for Technology

Египетски пирамиди
Египетските пирамиди са архитектурни структури, изградени в Древен Египет от каменни блокове. Техниката на транспортиране на блоковете и изграждането на пирамидите е предмет на дискусии
Компютърен вирус
В компютърния жаргон вирус е вредна компютърна програма, която се размножава прикрито, като се вмъква в друг изпълним код (програма) или документ. Това дава и името на този вид програми, тъй като подобно поведение е сходно с това на биологичен вирус, който се размножава, като се
Пътна помощ
Пътната помощ – Мобилна автосервизна дейност за оказване на пътна помощ на хора, попаднали в бедствия, пътно произшествие или авария по време на пътуване с автомобил или друго пътно превозно средство
StG44
StG44, известно още като МП-43 или МП-44, е първата в света щурмова пушка, произведена в голяма серия и достигнала до фронта в значими количества. Притежава 2 режима на стрелба – полуавтоматичен и автоматичен. Може да води ефективна стрелба на разстояния до 300 метра
Далекосъобщения
Далекосъобщенията, наричани също телекомуникации или електронни съобщения, са предаването с цел комуникация на сигнали, знаци, думи, текстове, съобщения, образи и звуци, или информация от всякакъв вид чрез жична, кабелна, радио, оптична или базирана на електромагнетизъм система
Яндекс браузър
Яндекс браузър е руски уеб браузър, разработен от софтуерния гигант Яндекс. Използва браузърната машина Blink и е основан на Chromium. Разработен е за Windows, macOS, iOS, GNU/Linux и Android. Реализиран е на 1 октомври 2012 г. Изграден е на компютърните езици C++ и JavaScript
Крайцер
Крайцер е клас бойни надводни кораби, способни да изпълняват задачи независимо от основния флот, сред които може да бъдат борбата с леките сили на флота и търговските съдове на противника, отбрана на съединенията от бойни кораби и конвои, огнева поддръжка на приморските флангове
Тръбни клещи
Тръбните клещи са клещи, специално разработени и използвани за изпълнение на тръбни инсталации. Тръбните клещи се настройват да завъртат цилиндрични и други свързващи тръбни елементи с различни размери чрез настройка на опорната гайка в основата на подвижната челюст на
Компютърна мрежа
Компютърната мрежа е съвкупност от хардуерни компоненти и компютри, свързани помежду си чрез преносна среда, която позволява обмен на информация помежду им. Устройствата участващи в мрежата, за да обменят данни трябва да бъдат свързани помежду си чрез технология на свързване. Най
БМВ
БМВ е германска компания с дейност обхващаща производство и продажба на моторни превозни средства (МПС), резервни части и аксесоари за МПС, продукти на машиностроенето, както и свързани с тях услуги. БМВ АД е фирмата-майка на концерна БМВ Груп, която е пазарно ориентирана към сектора