2004 Top Ten of Conflict for Technology

Интернет
Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и като нет, е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят. Тя представлява мрежа от мрежи, съставена от милиони частни, обществени, академични
Internet Protocol
Internet Protocol (IP) е протокол за комуникация, който стои в основата на интернет
Автостоп
Пътуването на автостоп е вид транспорт, при който пътникът се опитва да се възползва от услугите на чуждо превозно средство, обикновено кола или камион
Информатика
Информатиката е наука за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и автоматични, средства. Тя изучава информацията от гледна точка на структурираност, количествени характеристики, форми и начини на представяне
Пиростия
Пиростѝя – се нарича уред, представляващ трикрака метална поставка, която се поставя в огнището, а върху нея съдовете за готвене. Произлиза от гръцката дума „пиростия“. Задължителен елемент от покъщнината в миналото, днес тя почти не се използва
Delphi (език за програмиране)
Delphi е среда за разработка и език за програмиране. До 2006 година е поддържан от Borland Corporation. След това Борланд сформират отделна компания – CodeGear, към която прехвърлят собствеността на всичките си продукти за разработка на софтуер, включително Delphi. Първоначално на Delphi е била
Уеб
World Wide Web, наричана също световна мрежа, мрежата или само уеб, е информационна система от взаимно свързани хипертекстови документи, достъпни през Интернет. Документите в World Wide Web, наричани уеб страници, могат да съдържат текст, изображения, видео и други мултимедийни компоненти, а
Уики
Уики представлява уебсайт, свързан с база знания, който ползва мрежова технология за създаване и организиране на свързани помежду си уеб страници, всяка от които може да бъде посетена и редактирана от потребителите по всяко време, като историята и всички версии на страниците се
Фотография
Фотография или светопис се нарича процесът на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината върху фоточувствителни материали (филм) или електронно. За целта се използват фотоапарати. Фотографията е едновременно теория, техника и метод за съхраняването на видими
Дебиан
Debian е UNIX-подобна компютърна операционна система, съставена изцяло от свободен софтуер, лицензиран най-вече под GNU General Public License и пакетиран от група хора, участващи в The Debian Project