Pyrrhidium sanguineum

Pyrrhidium sanguineum е вид бръмбар от семейство Сечковци. Разпространен е в западна Палеарктика, включително и в България. Ларвата се развива в различни широколистни дървета, особено дъб.
Fantasdic
Fantasdic е многоплатформен, свободен речников софтуер, поддържащ множество източници на речникови данни. Написан е на програмния език Ruby, предимно
Листояди
Листоя̀ди (Chrysomelidae) – едно от най-големите семейства бръмбари включващо над 35 000 описани вида включени в 2 500 рода, от които в България са установени
Volucella bombylans
Volucella bombylans е вид пчелоподобна муха от семейство Сирфидни мухи (Syrphidae). На външен вид наподобява земна пчела. Среща се предимно в Европа
Thyris fenestrella
Thyris fenestrella е вид пеперуда от семейство Thyrididae. Среща се в по-голямата част от Европа, включително и в България. Това е единственият вид от
Tychius quinquepunctatus
Tychius quinquepunctatus е вид бръмбар от семейство Хоботникови (Curculionidae). Разпространен е в цяла Европа и части от Азия и северна Африка
Полски ковачи
По̀лски кова̀чи, ско̀клювци (Elateridae) – семейство бръмбари с описани около 10 000 вида, разделени в 400 рода, от целия свят. В България се срещат
Житна гъгрица
Жѝтна гъгрѝца – дребен бръмбар от семейство хоботници (Curculionidae) срещащ се из целия свят включително и в България. Сериозен вредител е по складираните
Кожояди
Кожояди (Dermestidae) – семейство дребни бръмбари включващо над 700 вида. Имат овално тяло покрито с люспици или космици и обикновено
Медопоказвачи
Медопоказва̀чи (Indicatoridae) – семейство дребни птици от разред кълвачоподобни. Включва 17 вида разпространени в Африка и южна Азия. Името им
Свети Петър (връх, Верила)
Свети Петър е връх на Верила планина. Надморската му височина е 1191,1 м. Принадлежи към Руйско-Верилската планинска редица