NGC 6302

NGC 6302 е биполярна планетарна мъглявина в съзвездието Скорпион. Отдалечена е на около 3200 светлинни години от Земята. Централната звезда е изключително гореща – с температура на повърхността около 200 000 °C.
Rhagium inquisitor
Rhagium inquisitor е вид бръмбар от сем. Сечковци. Среща се в Холарктика, включително в почти цяла Европа и България. Развива се в разнообразие от иглолистни
Олигодинамичен ефект
Олигодинамѝчен ефѐкт – антисептично свойство на някои метали или по-специално – на техните йони. Йоните на метали като мед, желязо, олово
Строматолит
Строматолѝт – слоести варовикови образувания от натрупани отложения от микроорганизми, най-често включващи цианобактерии. Постройките
DICT
DICT е мрежов протокол за достъп до речникова информация описан в RFC 2229. Създаден е от DICT Development Group като усъвършенстван заместник на Webster протокола
Палатография
Палатографията е техника в експерименталната фонетиката и медицинската диагностика, чрез която се определят и илюстрират частите от
Гъбите в България (монография)
Гъбите в България е многотомна монография обобщаваща знанията за гъбите в България съставяна от Института по ботаника при БАН, а след
Тарзална формула
Тарза̀лна фо̀рмула или стъпална формула – съкратен запис на броя членчета на всеки чифт стъпала (тарзуси) на дадено насекомо. Състои се от
Стаминодий
Стаминодий — видоизменена стерилна тичинка която няма прашник и съответно не може да произвежда прашец
Символ за рециклиране
Международният символ за рециклиране е широко възприет символ обозначаващ рециклируеми материали. Съставен е от три гонещи се стрелки образуващи
Северноморска империя
Северноморската империя или още Англо-Скандинавската империя са термини, използвани от историците за обозначаване на личния съюз на кралствата