Южношотландски възвишения

Южношотландските възвишения са нископланински и хълмисти райони в южната част на Шотландия с най-висока точка връх Мерик (843 m), издигащ се в крайната им югозападна част. Възвишенията са ръзположени между Ирландско море на югозапад и юг и Северно море на североизток, като на северозапад се спускат към Средношотландската низина, а на югоизток долината на река Тивиот ги отделя от възвишението Чевиот Хилс. Дължина от югозапад на североизток около 180 km, ширина до 75 km. Образуват отделни масиви с височина 300 – 600 m. Други по-високи части са в масивите Брод Ло и Лаутър Хил. Изградени са основно от гранити и кристалинни шисти. Има следи от древни заледявания. От тях водят началото си множество реки: Туид на изток, Еск, Анан, Нит, Дий и Кри на юг, Дун и Ервин на запад, Клайд на север. Заети са предимно от торфища, мочурища и овлажнени пасища. Областта е сравнително рядко населена, а основни икономически дейности са овцевъдство, млечно животновъдство и горско стопанство.
Оаз
Оаз е река в Южна Белгия и Северна Франция, десен приток на Сена. Дължина 341 km, площ на водосборния басейн 16 667 km²
Дордон
Дордон е река в Южна Франция, вливаща се в Атлантическия океан. Дължина 486 km, площ на водосборния басейн 23 957 km²
Йор
Йор е река в Северна Франция, ляв приток на Сена. Дължина 229 km, площ на водосборния басейн 6017 km²
Сарт
Сарт е река в Северозападна Франция, лява съставяща на Мен. Дължина 313 km, площ на водосборния басейн 16 374 km²
Лейе
Лейе или Лис е река в Северна Франция и Западна Белгия, ляв приток на Шелда. Дължина 202 km, площ на водосборния басейн 3910 km²
Ендър
Ендър е река в Централна Франция, ляв приток на Лоара. Дължина 279 km, площ на водосборния басейн 3280 km²
Анамски планини
Анамските планини са дълга около 1300 km и широка до 300 km планинска верига в източната част на полуостров Индокитай, простиращи се във Виетнам
Балтийски възвишения
Балтийските възвишения е дълга верига от моренни хълмове, простираща се покрай южния и югоизточния бряг на Балтийско море, разположена на
Буру
Буру е остров в Малайския архипелаг, третия по големина остров от Молукските острови, принадлежащ на Индонезия. Площ 9505 km². На юг и запад се
Юандзян
Юандзян е река в Югоизточен Китай, в провинция Хунан, вливаща се в езерото Дунтинху. Дължината ѝ е 814 km, а площта на водосборния ѝ басейн – 89