Център за подводна археология

Центърът за подводна археология (ЦПА) е държавен културен институт в България - юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на културата и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Предметът му на дейност е проучване, документиране и опазване на подводното археологическо наследство на България. Центърът не поддържа постоянна експозиция. Културните ценности, продукт на неговата дейност, са експонирани в част от музеите по южното Черноморие.
Сергей Цветко
Сергей Илич Цветко е етнограф, фолклорист и учител от български произход. Като етнограф работи в сферата на народната култура на българите
Ананинска култура
Ананинската култура е археологическа култура на угро-финските племена от ранната желязна епоха, която датира от 8 – 3 век пр.н.е
Академия на науките на Република Татарстан
Академия на науките на Република Татарстан е най-висшата държавна научна институция на Република Татарстан. Председател на академията е
Николаевски национален аграрен университет
Николаевски национален аграрен университет е университет, национално висше училище в град Николаев, Украйна
Теленещи
Теленещи е град в северната централна част на Молдова. Административен център на Теленещки район. Според преброяването през 2014 г
Преброяване на населението в Индия (2011)
Преброяването на населението в Индия през 2011 година се провежда на две фази – преброявания на жилищата и численост на населението. Преброяванията
Обществен фонд на етнически българи в Казахстан „Славяни“
Общественият фонд на етнически българи в Казахстан „Славяни“ е културна неправителствена организация на българите в Казахстан, регистрирана
Преброяване на населението в Сърбия (2011)
Преброяването на населението в Сърбия през 2011 година е първото по ред, откакто страната е самостоятелна държава. То се провежда от Републиканската
Български културен център на депортираните българи „Възраждане“
Българският културен център на депортираните българи „Възраждане“ е културна неправителствена организация на българите в Казахстан
Кубанска народна република
Кубанска народна република е казашко държавно образувание в Кубан, съществувало в периода от 28 януари 1918 до 17 март 1920 г. То е създадено след