Хенил

Хенил е река в Южна Испания, ляв приток на Гуадалкивир. Дължина 358 km, площ на водосборния басейн 8278 km².
Лужнице
Лежнице или Лайнзиц е река в Австрия и Чехия, десен приток на Вълтава. Дължина 208 km, площ на водосборния басейн 4235 km²
Миньо
Миньо е река в Северозападна Испания и по границата с Португалия, вливаща се в Атлантическия океан. Дължина 340 km, в т.ч. 80 km по границата между
Зеравшански хребет
Зеравшанският хребет е мощен планински хребет в западната част на планинската система Хисаро-Алай, разположен на територията на Таджикистан
Писуерга
Писуерга (на испански: Pisuerga е река в Северна Испания, десен приток на Дуеро. Дължина 283 km, площ на водосборния басейн 15 828 km²
Есла
Есла (на испански: Río Esla е река в Северозападна Испания, десен приток на Дуеро. Дължина 285 km, площ на водосборния басейн 16 163 km²
Ил (приток на Рейн)
Ил е река в Източна Франция, ляв приток на Рейн. Дължина 217 km, площ на водосборния басейн 4761 km²
Йолго
Йолго̀ е планински хребет в северната част на планината Алтай, в северната част на Република Алтай, явяващ се воводел на реките Катун и Бия
Салско-Маничко възвишение
Салско-Маничкото възвишение или Салско-Маничкият рид е ниско рисово възвишение в южната част на Източноевропейската равнина, простиращо се
Вайсе Елстер
Вайсе Елстер или Били Алщроф е река в Чехия и Германия, десен приток на Зале. Дължина 257 km, площ на водосборния басейн 5154 km²
Юандзян
Юандзян е река в Югоизточен Китай, в провинция Хунан, вливаща се в езерото Дунтинху. Дължината ѝ е 814 km, а площта на водосборния ѝ басейн – 89