Фуроратосови

Фуроратосовите, разговорно известни още като птици терор (Phorusrhacidae), са изчезнало семейство големи месоядни нелетящи птици, които са били най-големите хищници в Южна Америка през кайнозойската ера. Техният условно приет времеви диапазон обхваща периода преди 62 до 0,8 млн. години.
Австралийски морски ангел
Австралийският морски ангел е вид акула от семейство Морски ангели (Squatinidae). Срещат се в субтропичните води на Южна Австралия, от Западна
Копренски водопад
Копренският водопад е вторият по височина водопад в Сърбия. Намира се на Стара планина под връх Копрен в югоизточна Сърбия, община Пирот. Височината
Tubifera ferruginosa
Tubifera ferruginosa е вид плесен от семейство Enteridiidae, клас лигави гъби (Myxogastria
Кавказка усойница
Кавказката усойница е вид змия от семейство Отровници (Viperidae
Треперене
Треперенето представлява телесна функция в отговор на ранна хипотермия или просто усещане за студ при топлокръвните животни. Когато температурата
Малоазийски отровници
Малоазийските отровници (Montivipera) са род отровни змии от семейство Отровници (Viperidae
Матамата
Матамата е вид влечуго от семейство Chelidae, единствен представител на род Chelus
Червеноглава плоска костенурка
Platemys platycephala е вид влечуго от семейство Змиеврати костенурки (Chelidae
Ligniera pilorum
Ligniera pilorum е вид растителен патоген от семейство Plasmodiophoraceae, заразяващ пшеницата
Алексей Соболевски
Алексѐй Ива̀нович Соболѐвски е руски езиковед, филолог и общественик