Физиотерапия

Физиотерапията е здравна професия, използваща с терапевтична и профилактична цел физически упражнения и природни фактори в сложния процес на възстановяване на здравето, физическото състояние и работоспособността на пациентите и хората с увреждания. Тя е неразделна част от медицинската рехабилитация и се използва във всичките ѝ периоди и етапи. Включва кинезиология, миостимулация, ударно-вълнова терапия, ставна мобилизация и лекува хронична или остра болка, наранявания на меките тъкани, увреждане на ставния хрущял, артрит, нарушения в походката и физическа неспособност, обикновено с опорно-двигателен, кардиопулмонален, неврологичен или ендокринологичен произход. Физиотерапията се използва за подобряване на физическите функции на пациента чрез физически прегледи, диагноза, прогноза, физическа интервенция, рехабилитация и обучениее. Практикува се от физиотерапевти.
Цифрово изображение
Цифрово изображение е цифровото представяне на двуизмерно изображение. В зависимост от това дали резолюцията на изображението е
Батиметрия
Батиметрия е наука за релефа на подводните части на водните басейни. С други думи, батиметрията е подводният еквивалент на топографията
Приливна таблица
Приливната таблица се използва за предсказване на приливите и отливите, като показва височината на водното ниво през определено време на денонощието
Заят
Заят е вид бирманска сграда, присъстваща в почти всяко село. Основното ѝ предназначение е като подслон за пътници, но в същевременно служи и
Рутил (минерал)
Рутил е минерал, съставен основно от титанов диоксид, но съдържащ често и желязо, олово, ниобий или тантал. Това е най-често срещаната форма
Числа на Бернули
Числата на Бернули представляват редица от рационални числа , открита от Якоб Бернули във връзка с изчислението на сумата на последователните
Rucervus schomburgki
Rucervus schomburgki е изчезнал вид бозайник от семейство Еленови (Cervidae
Цхенисцкали
Цхенисцкали е река в северна Грузия, десен приток на Риони. Има ледников произход и води началото си от Главния Кавказки хребет, област Рача
Затворено множество
Затворено множество е множество се нарича, ако неговата разлика е отворено множество. В топологично пространство, затворено множество
Бейко Гащанов
Бейко войвода с рожденно име Бейко Николов Гащанов е български хайдутин, родом от Калугерово, роден в бедно семейство. Подвизавал се като