Тримирене

Тримирѐне, на някои места наричано и Трѝмеро, Търпѝло, Едно̀ница, е спазване на най-строг пост през първите три дни на Тодоровата неделя – началото на Великия пост.
Хорей
Хорей в античното метрическо стихосложение е двусрична стихотворна стъпка, състояща се от една дълга сричка и една къса сричка, т.е. общо три
Силаботоническо стихосложение
Силаботоническото стихосложение е система за създаване на стихотворна реч, която се гради върху закономерно редуване на ударени и неударени
Михаил Балански
Михаил Стоянов Балански е български инженер, един от основателите на топлофикацията в България
Чамджа
„Чамджа“ е поддържан резерват в Средна Стара планина, в землището на село Христо Даново, община Карлово, област Пловдив. Това е една от най
Стихосложение
Стихосложението е система за организиране на мерената художествена реч, в основата на която се повтаря някаква речева единица. Една от
Темната дупка (Карлуково)
Темната дупка е пропастна пещера близо до с. Карлуково, община Луковит, Ловешка област, на 325 m н.в. Дължината ѝ е 215 m, а денивелацията 44 m. Обявена
Паликош
Палико̀ш е народен обичай, местна разновидност на обредния огън на Сирни заговезни в някои райони на Източна Тракия и сред източнотракийските
Кокоша черква
Кокоша черква, Кокошин ден (Свиленградско) е общоселски курбан сред българите в Източна Тракия и тракийските преселници в
Зиданка (Карлуково)
Зиданка е името на пещера в Предбалкана, до с. Карлуково, община Луковит, Ловешка област. Общата ѝ дължина е 340 м. Пещерата е едноетажна, разклонена
Драган Цачев
Драган Цачев Драганов е български опълченец