Томасиниев минзухар

Томасиниев минзухар – вид Минзухар от сем. Перуникови, ендемичен в Балканския полуостров и защитен от Закона за биологичното разнообразие.
Спорт в Ботевград
В Ботевград има изградени многофункционална спортна зала, футболен стадион и други спортни съоръжения, в които се тренират баскетболните
Венелин Бешовски
Венелин Лазаров Бешовски е български зоолог, ентомолог, с особени приноси в изучаването на водните кончета и мухите на България и западна Палеарктика
Часовникова кула (Ботевград)
Часовниковата кула в Ботевград е символ на града и е част от Стоте национални туристически обекта на България. С подновен часовников
Румен Димитров (лекоатлет)
Румен Димитров е български лекоатлет състезаващ се на троен скок
Георги Цонов
Георги Цонов е български лекоатлет състезаващ се в дисциплината троен скок
Защитени и застрашени безгръбначни животни в България
В България, защитата на уязвимите видове организми се урежда чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В него се определят видовете и
Поветицова вечерница
Поветѝцовата вечѐрница е вид едра пеперуда от семейство Вечерници (Sphingidae
Панчо Пасков
Панчо Пасков е български фехтовач на сабя
Балканска седефка
Балканската седефка е пеперуда от сем. Многоцветници (Nymphalidae). Среща се в Алпите и Балканския полуостров, включително и в България
Васил Бойчев
Васил Бойчев Рашков, известен и като Доктор Соколски, е български лекар, аптекар и участник в националноосвободителното движение