Теодор II Музака

Теодор II Музака или Музаки е средновековен албански аристократ, владетел на Княжество Музака от 1372 година до смъртта си след 1389 година.
Групчева къща
Групчевата къща е къща в град Охрид, Северна Македония. Сградата е обявена за значимо културно наследство на Северна Македония
Елена Кавракирова
Елена Христова Кавракирова е българска учителка и революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
Населица
Населица или Насѐлишко или Ля̀пчищко е историко-географска област в Егейска Македония, Гърция
Ейдомене
Ейдомене или Идомене е античен град в Македония, споменат от няколко антични автори. Локализацията на Ейдомене е обект на научни спорове
Къща на улица „Янко Михайловски“ № 11 и 13
Къщата на улица „Янко Михайловски“ № 11 и 13 е къща в град Кичево, Северна Македония. С интересната си архитектура, в която има неокласически
Георги Валавани
Георги Валавани е арумънски хайдутин от XVII век
Антим IV Константинополски
Антим IV Константинополски е православен духовник, вселенски патриарх в Цариград от 3 март 1840 до 18 май 1841 година и от 30 октомври 1848 до 11
Сграда на Агенцията за кадастър (Прилеп)
Сградата на Агенцията за кадастър е административна сграда в град Прилеп, Република Македония, обявена за значимо културно наследство на Република
Скопско мюфтийство
Скопското мюфтийство е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Центърът му е в град Скопие
Никола Атанас Българин
Никола Атанас Българин е гръцки революционер от български произход, герой от Гръцката война за независимост