Синекдем

„Синекдем“, известен и с превода „Пътеводител“, е географски трактат, съставен около 535 година от Хиерокъл. Статистическият труд описва административното деление във Византийската империя в периода на управлението на Юстиниан I. Съдържа информация за 64 провинции и влизащите в тях 912 града. „Синекдем“ служи за основа на много по-късни географски изследвания. В частност е главният източник по географските въпроси в съчиненията на Константин VII Багренородни „За темите“, съставени в Χ век.
Кара Йове
Кара Йове е български общественик, деец на Българското възражане в Македония
Солунско пристанище
Солунското пристанище е едно от най-големите гръцки пристанища, разположено в големия македонски град Солун, Гърция. То е и едно от най-големите
Второ Наумово житие
Второто Наумово житие е среднобългарско агиографско произведение, сред най-старите жития на българския средновековен учен, книжовник и светец
Мечкулска река
Мечкулска река е река в Северен Пирин, България
Един оглед по етнографията на Македония
„Един оглед по етнографията на Македония“ е книга на българския общественик Спиро Гулабчев, излязла на български език в 1887 година в
Влахински превал
Вла̀хинският прева̀л е седловина в Северен Пирин. Намира се между главното било между Хвойнати връх от север и Муратов връх от югозапад
Дуниното куче
Ду̀ниното ку̀че е връх в Северен Пирин. Намира се в северизточния дял на Котешкия рид и е с височина от 2469 метра надморска височина. Върхът е
Костадин Лостов
Костадин Лостов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, и политик
Казана
Каза̀на е пропастна пещера в Северен Пирин. Пещерата е обявена за природна забележителност в 1976 година
Еререва къща
Ереревата къща е архитектурна забележителност в град Солун, Гърция