Семани

Семани е река в Западна Албания. Дължина 85 km. Площ на водосборния басейн 5649 km².
Магистрала 41 на САЩ
Магистрала 41 на САЩ е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Флорида, Джорджия
Хорол (река)
Хорол е река в Сумска и Полтавска област на Украйна, десен приток на Псьол. Дължина – 308 km. Площ на водосборния басейн – 3340 km²
Осьотър
Осьотър е река в Тулска, Рязанска и Московска област на Русия, десен приток на Ока. Дължина 228 km. Площ на водосборния басейн 3480 km²
Окско-Донска равнина
Окско-Донската равнина е обширна равнина в централната част на Източноевропейската равнина, простираща се между Средноруското възвишение
Текес
Текес е река, протичаща в Алматинска област на Казахстан и Синдзян-уйгурски автономен регион на Китай, лява съставяща на Или. Дължина 438 km
Рейнър (ледник)
Ледникът Рейнър е долинен ледник в Източна Антарктида, Земя Ендърби с дължина около 90 km и ширина до 19 km. Води началото си от планината Най и
Републикански път III-3501
Републикански път IIІ-3501 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Плевенска и
Киренга
Кѝренга е река в Азиатската част на Русия, Източен Сибир, Иркутска област, десен приток на Лена. Дължината ѝ е 669 km, с лявата съставяща я река
Шерубайнура
Шерубайнура е река в Казахстан, ляв приток на Нура. Дължина 281 km. Площ на водосборния басейн 15 400 km²
Юандзян
Юандзян е река в Югоизточен Китай, в провинция Хунан, вливаща се в езерото Дунтинху. Дължината ѝ е 814 km, а площта на водосборния ѝ басейн – 89