Седло

Седлото е поддържаща структура за ездач или друг товар, която се закрепя на гърба на животно. Най-разпространеният вид е седлото за кон. Освен него, съществуват и седла за волове, камили и други животни. Не е ясно с точност кога ездачите започват да използват подложки за защита, но вероятно първите варианти на седла представляват одеяла, закрепени с подпружни ремъци. Твърдото дървено седло е изобретено по-късно. Стремената, които се закрепват към рамката на седлото, са последният елемент, който се използва и до днес. В днешно време, седла се правят в най-различни стилове, всеки от които за специален конен спорт и изискващ внимателно наместване както за ездача, така и за коня. Правилната поддръжка на седлото удължава живота му, често за десетилетия. Седлото е стъпка от изключително значение при разпространяването на употребата на домашни животни в древността.
Тор (биология)
Тор е всяко вещество с естествен или изкуствен произход, което се прилага към почвата или към растителните влакна, за да предоставя едно
Колоид
В химията, колоид е смес, в която едното от веществата, наречено дисперсна фаза, е равномерно разпределено във второто вещество, наречено дисперсна
PH на почвата
pH на почвата е мярка за киселиността или алкалността на почвата. pH се определя като отрицателния логаритъм (с основа 10) на активността на
Роене
Роенето е процес на отделяне на половозрели насекоми от колонията им с цел създаване на друга. То е свойствено за ципокрилите, от които най
Боливар (връх)
Боливар е най-високият връх във Венецуела със своите 4978 метра надморска височина. Намира се в щата Мерида. Върхът е постоянно покрит със сняг
Провиденски район
Провиденски район е административна единица в Чукотския автономен окръг, Русия. В границите му е образуван Провиденски градски окръг. Административен
Субполярен климат
Субполярният климат е вид климат, характеризиращ се с дълга, много студена зима и кратко, прохладно лято. В климатичната класификация на
Санта Крус дел Ислоте
Санта Крус дел Ислоте е остров, разположен на около 20 km от брега на Колумбия. Част е от архипелага Сан Бернардо. По някои данни е обитаван от
Анадирски район
Анадирски район е административна единица и общински район в Чукотския автономен окръг, Русия. Административен център на района е град Анадир
Северноморска империя
Северноморската империя или още Англо-Скандинавската империя са термини, използвани от историците за обозначаване на личния съюз на кралствата