Подмножество

В математиката, множеството A е подмножество на множеството B, ако A се съдържа в B. Тоест всички елементи на A са също и елементи на B. A и B могат и да са равни.
Крем карамел
Крем карамел, също флан или карамелен пудинг, е десерт от яйчен крем със слой от мек карамел, за разлика от крем брюле, който е пудинг с твърд
Арне Тиселиус
Арне Тиселиус е шведски биохимик, лауреат на Нобелова награда за химия от 1948 г. за приноса му по анализирането чрез електрофореза и
Доналд Крам
Доналд Джеймс Крам е американски химик, лауреат на Нобелова награда за химия от 1987 г. заедно с Жан-Мари Лен и Чарлз Педерсън за
Японско нахлуване в Индокитай
Японското нахлуване в Индокитай е кратка необявена военна конфронтация между Японската империя и Френската държава в северен Индокитай. Боевете
Континентална кора
Континенталната кора е слой вулканични, седиментни или метаморфни скали, който образува континентите и районите на плитко морско дъно
DMZ
DMZ или демилитаризирана зона в компютърната сигурност е физична или логична подмрежа, която съдържа и разкрива услугите в мрежата на
Мергел
Мергел представлява калциев карбонат или богата на вар пръст или скала, съдържаща променливи количества глини. Преобладаващият
Индийска плоча
Индийската плоча е тектонска плоча, застъпваща екватора в източното полукълбо. Първоначално част от Гондвана, Индия се отцепва от другите
Нефтопродукт
Нефтопродуктите са материали, произведени от суров нефт (петрол). Обикновено това става в нефтени рафинерии. За разлика от петролните дестилати
Алексей Соболевски
Алексѐй Ива̀нович Соболѐвски е руски езиковед, филолог и общественик