Николай Хаджиев

Николай Хаджиев е български полицай, главен комисар, директор на Главна дирекция „Национална полиция“ от 16 септември 2020 до 8 юни 2021 г.
Божана Златанова
Божана Златанова Аладжова е българска тъкачка, герой на социалистическия труд
Ради Кузманов
Ради Трайков Кузманов е български политик от БКП, два пъти герой на социалистическия труд на България
Никола Тончев
Никола Захариев Тончев е български политик от БКП
Делчо Станимиров
Делчо Христов Станимиров е български офицер, генерал-майор, доцент
Александър Стрезов
Александър Кръстев Стрезов е български дипломат и политик от БКП
Тодор Токин (партизанин)
Тодор Георгиев Токин е български партизанин
Любен Леонидов
Любен Александров Леонидов е български офицер, генерал-майор
Васил Гашев
Васил Гашев Василев е български, офицер, генерал-майор от Държавна сигурност
Ася Емилова
Ася Ангелова Емилова е български политик
Никола Атанас Българин
Никола Атанас Българин е гръцки революционер от български произход, герой от Гръцката война за независимост