Ненапрегната предна гласна

Ненапрегнатите предни гласни са група гласни звукове, заемащи междинно положение между предните и средните гласни. Никой от известните езици не разграничава предни от ненапрегнати предни гласни само въз основа на тяхната задпоставеност.
Взривяване на конструкции
Взривяването на конструкции е метод за контролирано разрушаване на сгради или съоръжения, като мостове, комини, кули, тунели и други. То се
Тайска гордост
Тайска гордост е тайландска популистка политическа партия. Тя е основана през 2008 година след забраната на Неутралната демократическа партия
Прогрес
Прогресът е концепция за общото развитие на историята, според която светът се подобрява с времето от гледна точка на наука, техника
Ефект на Джаул-Томсън
Ефектът на Джаул-Томсън е промяната в температурата на газ при неговото адиабатно свободно разширение. Ефектът е наречен на физиците Джеймс
На дъното
„На дъното“ е драма от 1902 година на руския писател Максим Горки
Суец (област)
Суец е мухафаза в Северен Египет, разположена на брега на Червено море и Суецкия канал. Граничи с Червено море и областите Северен Синай и
Еврокод
Еврокод (Eurocode) е система от строителни норми, разработвана от Европейския комитет по стандартизация (CEN). Тяхната цел е, след период на
Зрителна тръба
Зрителната тръба е една от основните части на геодезическите инструменти. Чрез нея се извършва насочването им към отделните обекти. Поради
Делич (окръг)
Делич е окръг в Източна Германия, провинция Саксония. Граничи с окръзите Торгау-Ошац и Мунденталкрайс на изток, Лайпциг и Лайпцгер Ланд на юг
Алексей Соболевски
Алексѐй Ива̀нович Соболѐвски е руски езиковед, филолог и общественик